Samen bereiken we meer! Met die insteek worden leerlingen en ouders op de Ackerweide welkom geheten, als ze voor het eerst op school komen. Want bij de ontwikkelingsgericht onderwijs wordt de ontwikkeling van de individuele leerling gevolgd. Maar met elkaar wordt het beste uit jezelf naar boven gehaald. De Ackerweide vindt als school het daarom heel belangrijk dat ouders en kinderen samen betrokken zijn bij de ontwikkeling van de kinderen op school.

Heldere communicatie

In de ontwikkeling van een kind spelen ouders natuurlijk een cruciale rol. Daarom is goede communicatie tussen de verschillende mensen die om een kind heen staan tijdens hun ontwikkeling belangrijk. Op de Ackerweide wordt het digitale communicatiesysteem Schouderkom gebruikt. Ouders kunnen hiermee met leerkrachten berichtjes sturen en communiceren. Ook vanuit het team kunnen berichten schoolbreed worden verstuurd. Een aantal keer per jaar worden de ontwikkelingen van je kind ook persoonlijk besproken met de leerkracht. In het bijzonder in groep 8, als de keuze moet worden gemaakt voor een middelbare school is het contact tussen de school, de leerlingen en de ouders belangrijk om tot een goede keuze te komen.

Betrokken bij het onderwijs van je kind

Op school kun je als ouder dan ook op verschillende manieren betrokken zijn bij de schooltijd van de kinderen. Zo kun je als ouder incidenteel betrokken zijn, zoals een keer meegaan als begeleider met een excursie. Het kan ook heel praktisch: helpen met schoonmaken. Verder zijn er telkens terugkerende hulpactiviteit zoals de luizencontrole. Ook kun je, als je meer structureel wilt helpen, plaatsnemen in de OR. Dit is de ouderraad die grote activiteiten zoals kerstfeest of de avondvierdaagse helpt organiseren. Wil je meer meedenken op bestuurlijk niveau, dan kun je in de MR plaatsnemen. De MR vergadert een aantal keer per jaar. Hierbij kun je echt meedenken over het onderwijs en de manier waarop dit gegeven wordt op de Ackerweide.