In basisschool de Akkerweide wordt het ontwikkelingsgericht onderwijs als methode gehanteerd. Dit is een mooie term, maar wat betekent voor een kind op de akkerweide? Voor kinderen zijn deze onderwijstermen zonder betekenis. Zij ervaren en beleven onderwijs op een andere manier. Wat betekent ontwikkelingsgericht onderwijs als je als kleuter voor de eerste keer een school komt binnenlopen?

Ontwikkelingsgericht onderwijs van groep 1 tot en met groep 8

Het betekent in de eerste plaats dat je als leerling welkom bent om op jouw manier te leren en te ontdekken. Want bij een school die werkt vanuit ontwikkelingsgericht onderwijs wordt gekeken wat die talenten en kwaliteiten heeft. De kinderen op de Ackerweide zitten in de traditionele groepen maar krijgen de lesstof op een eigen niveau aangeboden net zodat een ieder voldoende uitdaging krijgt. Het ontwikkelingsgericht methode is een van de moderne leermethodes die gebaseerd zijn op de theorie van leerpsycholoog Lev Vygotsky.

Samenwerken en zelfstandig ontwikkelen

De school, de leerkrachten en je medeleerlingen stimuleren te ontwikkelen. Zelfstandig leren waar mogelijk is en je wordt geholpen waar dat nodig is. Ook leer je om de verschillende vaardigheden die je leert en de kennis die je opdoet te plaatsen in de context van je omgeving, de maatschappij. Wat kun je met je rekenkundige vaardigheden? Daarom wordt er bijvoorbeeld in thema vorm onderwijs aangeboden op de Ackerweide. Binnen een thema leert iedere leerling op zijn eigen niveau naast kennis over het thema, ook algemene vaardigheden zoals rekenen te gebruiken in het thema. Bij de jongere groepen ligt meer de nadruk op de spelactiviteiten, bij de oudere groepen komen meer onderzoeksvaardigheden aan bod. In groep 7 wordt de fair trade winkel van de school gerund. Kinderen leren rekenen met de kassa. Ze leren zo hun cijferkundige kennis in de praktijk toe te passen voor een duurzaam doel.