Onderwijs geven in prettige leeromgeving: daar gaat de Ackerweide in Pijnacker voor. De school is groot en groeiende met meer dan 400 leerlingen. Er werken hier 32 medewerkers. De kinderen zijn verdeeld in 16 groepen met gemiddeld 25 leerlingen. Met elkaar, met leerlingen, leerkrachten en ouders probeert de Ackerweide een fijne leerzame basisschooltijd voor kinderen te creëren.

Vanuit het unieke kind

De school werkt vanuit de unieke leerontwikkeling van het kind. Want elk kind is anders en heeft zijn eigen kwaliteiten en talenten. De Ackerweide wil de leeromgeving creëren waarin elk kind met talenten en kwaliteit tot zijn of haar recht komt. In de basisschool wordt gewerkt met thema’s. Elke thema wordt in elke klas voor 8 weken behandeld. De thema’s zijn bijvoorbeeld de ruimtevaart of de bakker. De behandeling van het thema wordt door middel van spelactiviteiten behandeld in de onderbouw. In de bovenbouw staan onderzoeksactiviteiten centraal. Bij alle lesstof werkt ieder kind vanuit zijn eigen kunnen. Voor kinderen die op bepaalde gebieden extra aandacht nodig hebben is er interne begeleiding. Mocht het nodig zijn, wordt er ook externe begeleiding ingeschakeld.

Werken vanuit kernwaarden

De kernwaarden van het onderwijs bij de Ackerweide vormen de basis. Dit zijn zelfbewustzijn, ontdekkend leren en duurzaam leren. Leren over de wereld en leren over wie je bent, dat is zelfbewustzijn. Kinderen leren door te ontdekken. Er is daarom veel aandacht voor wetenschap en technologie in het lesprogramma. Op de Ackerweide leer je verder om duurzaam samen te leven. Een voorbeeld hiervan is de Fairtrade winkel Super Fair. Deze winkel wordt gerund door leerlingen uit groep 7. Wat opvalt bij de Ackerweide, is de grote tevredenheid over de school. De school scoort bijna overal boven het landelijk gemiddelde in een tevredenheidsonderzoek bij ouders, kinderen en medewerkers.